Skip to main content
Tréner

Donika Do Tinh

Donika sa zameriava na zlepšenie pohybových schopností prostredníctvom personalizovaného tréningového plánu, ktorý je kombináciou funkčného tréningu, mobilizačných cvičení a strečingu v spojení s výživovým poradenstvom. Trénerstvu sa venuje od roku 2011, z toho 6 rokov v zahraničí. Osobitou špecializáciou je prenatálny a postnatálny tréning. Veľkú časť klientely tvoria tehotné ženy a ženy po pôrode. Donika sa zameriavam na prípravu tela na pôrod celkovým zlepšením fyzickej kondície tela. Rovnako sa venuje aj cvičeniam na úpravu prípadnej diastázy po pôrode.

ŠPECIALIZÁCIA:
– Certified Pre And Post Natal Fitness Specialist – AFPA
– Crossfit lvl 1 – BKK, Thailand (Dec 2015- Jan 2020)
– Functional training – TG
– Mobility and recovery – TG
– Certificate in exercise nutrition – PN
– PN Level 1 Certified
– Zumba Fitness (2011-2019)