Skip to main content
Tréner a fyzioterapeut

Richard Sporina

Richard má vyštudovanú fyzioterapiu a má dlhoročné skúsenosti s rôznymi zdravotne a výkonnostne orientovanými pohybovými aktivitami a cvičením Pilates. Richard vám rád poradí v oblasti zdravia a pohybových aktivít so zameraním na zdravotne a výkonnostne orientovanú zložku telesnej zdatnosti (physical fitness, osobný a kondičný tréning), v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Odporúča pohybovú aktivitu, silovo-kondičný tréning a rozvoj telesnej zdatnosti ako dôležitý prostriedok k predchádzaniu civilizačných ochorení a zranení (zlepšenie zdravia a telesnej kondície, rozvoj stability, flexibility a mobility, redukcia hmotnosti, rozvoj svalovej sily a formovanie postavy, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, predchádzanie zranení, hodnotenie úrovne telesnej zdatnosti, tréningový a výživový program).

Jazyk: slovenský, anglický

VZDELANIE:
– Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, (Aplikovaná) Fyzioterapia, Mgr.
– Slovenská Zdravotnícka Univerzita, FOAZOŠ, (Špeciálna) Fyzioterapia, Mgr.
– Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyzioterapia, Bc.

ŠPECIALIZÁCIA:
– Univerzita Karlova Praha, Fakulta telesnej výchovy a športu, osobný a kondičný tréner
(personálny tréner, silovo-kondičný tréner)
– Univerzita Karlova Praha, Fakulta telesnej výchovy a športu, tréner fitnes (prerekvizita
fyzioterapia a telesná výchova a šport ISCED 6)
– Masarykova Univerzita Brno, Fakulta športových štúdií, Špecializácia fitnes, 5 semestrov, 25 ECTS, inštruktor fitnes (physical fitness)
– Kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe (SAKT)
– AŠK Dukla Banská Bystrica, inštruktor športu – AŠD judo, 1. Dan (úpolové športy – judo)