Image Alt

365 FitCo

Možno ste pred nejakým časom zaznamenali u nás v 365 Fit&Co niečo neobyčajné, niečo čo na prvý pohľad do kontentu fitness centra nazapadá. Zopár mladých ľudí, dievčat a chlapcov v ľudových krojoch, ktorí sa vysmiati a plní elánu prechádzali práve u nás v 365-ke. Ak ste sa práve vtedy nachádzali u nás vo fitness centre, mali ste možnosť vidieť členov súboru Lúčnica a aspoň na chvíľku zazrieť krásne tanečnice z Lúčnice.

Lúčnicu netreba nikomu predstavovať. Pod týmto názvom každý vie, že reč je o slovenskom umeleckom súbore, nositeľovi najvyšších domácich i medzinárodných ocenení, ktorý symbolizuje originálnu kultúru národa, takého jedinečného vo svojich tanečných, inštrumentálnych a vokálnych prejavoch. Slovenské ľudové umenie našlo v Lúčnici svojho úprimného reprezentatívneho predstaviteľa, ktorý plným priehrštím rozdáva unikátne a neopakovateľné plody bohatej tradície nadšenému publiku doma i v zahraničí.

Sme veľmi radi, že súbor Lúčnica sa pripravuje na svoje predstavenia práve v 365 Fit&Co, kde využíva priestory fitness zóny, kardio zóny, strešnú terasu na posilňovanie a kondičné tréningy. Nezabúda však ani na regeneráciu, v rámci ktorej si doprajú oddych vo wellness-e.

Post a Comment

Close
About